Uređenje potkrovlja

UREĐENJE POTKROVLJA

Za brzo i suho preuređenje tavanskog prostora u stambeni koristimo se gips pločama (KNAUF, RIGIPS, SINIAT, TEHNOGIPS,PLACO, LAFARGE, GYPROC) u kombinaciji s mineralnom (ISOVER, URSA, KNAUF Insulation) ili kamenom (KNAUF Insulation, ROCKWOLL) vunom koja služi za zvučnu i toplinsku izolaciju. To nam   garantira ugodno življenje uz smanjenu potrošnju energije. Preporuka je da se koriste vatrootporne ploče debljine minimalno 15 mm kojima čete postići da vaše potkrovlje bude vatrootporno bar 30 minuta.

Važan čimbenik kod uređenja potkrovlja je količina i vrsta upotrijebljene vune. Poželjno je ugraditi čim veću debljinu vune ( minimalno 20 cm) sa čim boljim toplinskim svojstvima (idealno bi bilo da vuna debljine d=100 mm ima toplinsku vodljivost od 0,032 W/m.K.  što nam dvoslojnim polaganjem uzduž i poprijeko kod ukupne debljine od 20 cm daje U vrijednost od 0,15 W/m2.K). Na taj način troškovi za toplinsku izolaciju čine oko 10 % od ukupnog iznosa koji ulažete u izgradnju potkrovlja što nije mnogo jer čete već za nekoliko godina uštedom troškova za grijanje vratiti sav uložen novac te od tog trenutka ušteđeni troškovi grijanja povećavaju vašu imovinu.

Niskoenergetske kuće imaju veoma male gubitke topline, a potrošnja energije za grijanje prostorija iznosi otprilike 40 kWh/m2 godišnje.  Za postizanje kategorije niskoenergetske kuće ( U vrijednost od 0,15 W/(m2.K)) kod uređenja potkrovlja morali bi ugraditi 30 cm vune u dva sloja uzduž i poprijeko uz uvjet da oba sloja vune imaju toplinsku vodljivost od maksimalno 0,032 W/m.K..

Pasivne kuće su daljnje usavršavanje niskoenergetske kuće i imaju ekstremno niske gubitke topline kroz vanjske dijelove građevine, te nije potreban aktivan sustav grijanja. Potrošnja energije iznosi otprilike 15 kWh/m2 godišnje. Ova energija se ne upotrebljava za grijanje u klasičnom smislu, nego za  kontrolirano provjetravanje stambenog prostora uz ponovno dobivanje topline. Za postizanje kategorije pasivne kuće (U vrijednost od 0,10 W/m2.K) kod uređenja potkrovlja potrebno je ugraditi 40 cm vune u dva sloja uzduž i poprijeko uz uvjet da oba sloja vune imaju toplinsku vodljivost od maksimalno 0,032 W(m.K..)

Prilikom uređenja potkrovlja između gips ploča i potkonstrukcije odnosno vune postavlja se parna brana. Parna brana postavlja se sa preklopom od 10-15 cm te se isti dobro zalijepi. Spoj sa zidom se također hermetički zabrtvljuje. Parna brana služi za izjednačavanje klimatski promijenjenih uvjeta. Zbog sunčevih zraka i razvijanja topline ljeti, vlaga koja se akumulirala u drvetu, izlazi van u obliku vodene pare. Parna brana ostaje propusna, otpor difuziji vlage opada. Uslijed padova tlaka pare, vodena para putuje iz konstrukcije prema unutra: konstrukcija se može brže osušiti. Parna brana zimi koči prodiranje vodene pare, koja se diže iz stambenih prostorija, tako da samo malo vlage može prodrijeti u konstrukciju. Otpor difuziji vlage je visok.

 

Vama na usluzi od 1994.

Kvaliteta, brzina, pouzdanost